Reštaurovaná maľovaná truhlica.
Rozmer: 44x46x84

Cena: 250 EUR