Rozťahovací stôl reštaurovaný.
Rozmer: 80x80x108(190)

Cena: 400 EUR