Stolík originál reštaurovaný.
Rozmer: 83x43x66

Cena: 300 EUR