Reštaurovaný komplet.
(Kreslo + 2 stoličky)

Cena: 500 EUR