Modlitebné knižky. Pôvodný stav.
Cena za kus: 200 EUR