Reštaurované čelá manželskej postele.
Rozmery: VČ-142, MČ-97, L-180

Cena: 600 EUR