Reštaurované čelá manželskej postele.
Rozmery: VČ-152, MČ-98, L-180

Cena: 600 EUR