Obraz rybára, v ráme.
Rozmer: 80x67.

Cena: 120 EUR