Kredenc reštaurovaný.
Rozmer: 185x45x110

Cena: 650 EUR